SILPEROX

SILPEROX

Yeni Jenerasyon Ekolojik Dezenfektan

  • Ürün Açıklaması

SILPEROX, bir hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş kombinasyonu olarak doğmuştur. Bu etkili kombinasyon, mikroorganizmaların DNA’larını ve hücre duvarlarını değiştirmek ve solunum enzim sistemlerini baskılamak sureti ile mikroorganizmalar üzerine direkt öldürücü etki oluşturmaktadır.
SILPEROX, bugün geldiği noktada kullanım amacı ve kullanım şartlarına göre şekil
almış özel ve teknolojik bir formülasyona sahiptir. Biyosidal bir üründür.

SILPEROX’nın aktif maddesi “hidrojen peroksit”tir.  Stabilizatörü “kolloidal gümüş”tür.

Yoğunluğu 1,15-1,19 gr/cm3 tür. 1 kg SILPEROX, yaklaşık 500 gr HP ve 440 mg Ag ihtiva eder. Başka bir deyişle de;  1 litre SILPEROX, yaklaşık 570 gr HP ve 500 mg Ag ihtiva eder.

SİLPEROX' un  Corona vb  zarflı RNA yapılı virüslerde % 99,99 oranlarına varan bir etkiye sahip olduğu yapılan testler sonucunda kanıtlanmıştır.

• İleri teknoloji
• çok yüksek düzey dezenfeksiyon özelliği
• ürün stabilizasyonu, ekolojik özelliği
•En iyi dezenfeksiyon ve hijyen performansı

Tüm Bakteri , virüs ,mantar, maya,küf ,spor ,hatta mikobakterilere karşı yüksek düzey etki,

Çok geniş spektrumda patojenleri çok kısa sürede bertaraf etme kabiliyeti,

Hastalık yapan tüm mikroorganizmalar üzerinde etkili olan tek etken madde, kokusuz
Klor içermez , Alkol içermez, renksiz.

  • Video

İlgili Ürünler